Garantie

Garantie en voorwaarden

Wij leveren drie maanden algehele garantie op het voertuig, tenzij anders overeen gekomen. De garantie afspraken worden vermeld op de factuur. Binnen de garantie zijn uitgezonderd de onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn en de eventuele pechhulp. We leveren de auto af met minimaal 6 maanden APK anders gratis nieuwe en aflevercheck. Deze aflevercheck houdt in, het op peil zetten en controleren van vloeistoffen en de verlichting. Het voertuig ten naam stellen zit bij de verkoopprijs inbegrepen.

Garantietermijn

Wij hanteren indien overeengekomen een maximale termijn van 3 maanden garantie, ingaande datum van aflevering/factuurdatum.

Garantie aanmelden

Indien u een eventuele garantie claim heeft die onder garantie valt, dient u dit ons per direct per telefoon of e-mail te melden zodat wij in de gelegenheid zijn om met u een afspraak te maken.

Garantie reparatie

Wij repareren in eigen beheer en uitsluitend na schriftelijk toestemming van ons elders. Alle reparaties die men zonder schriftelijke toestemming door ons elders al heeft laten uitvoeren zijn ten aller tijden uitgesloten van garantie, en geheel voor eigen rekening van de geregistreerde eigenaar/houder van het voertuig en worden niet door ons vergoed. Distributieriem vervangen is altijd optioneel.

Voor meer informatie over garantie, neem gerust contact met ons op.